27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ VE SEKTÖREL AÇIDAN ÖNEMİ

Turizm ve mimari çoğu zaman fark edilmeseler de birbirleriyle iç içe girmiş 2 farklı sektör. Şehir planlamacılığı ve sokakları ören bina tipleri ile kentlere kazandırılan ruh; turizm değeri yaratmanın önemli metotlarından biri. Bu yüzden 27 Eylül Dünya Turizm Günü, direkt olarak sektörümüzle ilintili bir değeri oluşturuyor. Hotel, hostel vb. konaklama tesislerinin sektörümüzdeki yeri ise bu değerin anlamını katlıyor.

Turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amacıyla 27 Eylül, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Turizm Günü olarak tespit edilmiştir.

Her sene özel bir konseptle kutlanan Dünya Turizm Günü, etkileri dünyanın 4 bir tarafında hissedilen terör olayları sebebiyle bu sene kutlanmayabilir. Hala özel bir konsept belirlenmemiş olması bu olasılığı daha da kuvvetlendiriyor.